I. Zarządzanie danymi osobowymi:

1.

Właścicielem Serwisu WWW.MARBA-BUS.COM jest firma TERMOPROJEKT , NIP: 8761915444, ul. Wiosenna 22, 86-300 Grudziądz

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TERMOPROJEKT, prowadzący działalność gospodarczą jw., zwany dalej „Administratorem”.

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

 • otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter;
 • otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy marketingowej z Administratorem;
 • uczestnictwem w spotkaniach, konsultacjach, szkoleniach lub innych wydarzeniach organizowanym przez Administratora;
 • zakupem produktów i usług Administratora;
 • komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych np. system Disqus.

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych, ankietach, sklepie lub na potrzeby dokumentów księgowych. Dotyczy to danych niezbędnych na potrzeby realizacji poszczególnych czynności określonych w p. 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator może przekazać Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów promocyjnych);
 • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online, takie jak kurs online);
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe oraz inne formy wymiany informacji;
 • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu;
 • dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online;
 • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody);
 • komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia);
 • spełnić inne wymogi prawne związane np. z koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej.

8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@marba-bus.pl

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w jakiejkolwiek innej sprawie, napisz na adres e-mail: kontakt@marba-bus.pl.

II. Pliki cookies

1.

Serwis www.marba-bus.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich, np: Google, Facebook i innych.

2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

3.

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

 • badania statystyk serwisu;
 • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, statystycznych danych demograficznych i geolokalizacyjnych;
 • zachowania preferencji użytkownika (np. ustawienia wyglądu, ostatnio oglądanych podstron);
 • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji;
 • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.